Thứ năm, 09 Tháng 1 2014 16:24

Sợ bị “chém”, Lewandowski thuê đội vệ sĩ riêng