Thứ bảy, 08 Tháng 3 2014 04:21

Thiago Alcantara:" Tôi chẳng nợ Barcelona cái gì cả"