Thứ sáu, 31 Tháng 1 2014 02:31

Berbatov từ chối về Tottenham và lên đường sang Monaco