Thứ năm, 23 Tháng 1 2014 03:58

Chấn thương đầu gối, Falcao có thể lỡ World Cup