Thứ ba, 18 Tháng 2 2014 16:52

Ro "béo" sắp trở thành Giám đốc thể thao của PSG?