Thứ ba, 18 Tháng 3 2014 16:17

Seedorf gặp các ultras của Milan nhằm xoa dịu tình hình