Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 11:16

Bayern bị yêu cầu phải đóng cửa một phần sân Allianz Arena