Thứ sáu, 28 Tháng 3 2014 04:28

Laurent Blanc: Mourinho rất giỏi "võ mồm"