Thứ sáu, 21 Tháng 3 2014 17:50

Quá đen cho Barcelona khi gặp phải Atletico Madrid