Thứ ba, 25 Tháng 2 2014 02:00

'Quỷ đỏ' mang điềm đen đến cho chủ nhà