Thứ sáu, 11 Tháng 7 2014 02:46

Scolari là kẻ kiêu ngạo và ngu xuẩn

Tin liên quan: